Velkommen til MITCP
 
 
Betal for din AutoPark parkering i op til 24 timer efter udkørsel.
Betal nu
Gæstelicens
Login
 

Bekræftelse

Registreringsnummer
:
Gæsts navn
fra
til
Total Units
Skyldig beløb
Ved at bekræfte, accepterer du vores vilkår og betingelser.
Bekræft

Forlæng parkering

Ønsker du at forlænge parkeringen med 24 timer?
Eftersom din gratis gæsteparkeringsperode er ophørt, vil en forlængelse blive trukket på dit kreditkort.
Annuller
Fortsæt

Alert

Annuller
Fortsæt

vilkår og betingelser.

Terms and Conditions
Generelle betingelser og vilkår
Disse betingelser og vilkår vedrører følgende services på mitcp.dk.
1. CP Autopark
2. Leje af parkeringspladser
3. Elektronisk parkeringstilladelse
CP Parking System ApS kan med 1 måneds varsel ændre vilkårene i aftalen. Varsling kan ske via oplysning på mitcp.dk, pr. e-mail, post eller sms.
Aftalens indgås mellem CP Parking System ApS og kunden. Kunden kan ikke overdrage aftalen uden accept fra CP Parking System ApS.
CP Parking System ApS kan dog uden kundens samtykke overdrage aftalen til andre virksomheder i CP-koncernen.
Det er altid kundens eget ansvar at tjekke, at det opkrævede beløb er korrekt.
I tilfælde af, at der er faktureret et ukorrekt beløb, er det kundens ansvar at gøre CP Parking System ApS opmærksom på dette inden for rimelig tid. Betalte opkrævninger kan som udgangspunkt ikke refunderes.
Fornyelse eller sletning af kortnummer
Det er kundens eget ansvar, at indtastede informationer på mitcp.dk er korrekte og opdaterede.
Det gælder for følgende informationer:
Betalingsinformationer
Kreditkortinformation
Navn på kortets ejer
Kortnummer
Udløbsdato
Sikkerhedskode
Personlige informationer
Navn
Adresse
E-mail adresse
Postadresse
Informationer der vedrører det tilmeldte køretøjer
Registreringsnummer
Manglende eller fejlagtige informationer vil føre til ophævelse af aftalen. I tilfælde af svigagtig adfærd over for CP Parking System ApS vil der blive foretaget politianmeldelse.
Anvendelse af systemet
Når en service på mitcp.dk bliver benyttet, vil betalingen blive faktureret det kreditkort, der er tilkoblet brugerprofilen.
Ved brug af Autopark vil beløbet for parkeringen blive faktureret umiddelbart efter parkeringens afslutning.
Ved leje af parkeringsplads vil prisen for lejen blive faktureret, så snart perioden for leje af parkeringspladsen påbegyndes.
Kvitteringer for betalte services vil til enhver tid kunne tilgås på mitcp.dk.
Ved brug af elektroniske parkeringstilladelser på mitcp.dk, vil betalingen ske i forbindelse med oprettelsen af en parkeringstilladelse.
Ved tilføjelse af et registreringsnummer på mitcp.dk accepterer kunden, at de services der bliver benyttet af et tilføjet registreringsnummer, bliver faktureret via kunden.
I tilfælde af misbrug eller hvis den registrerede nummer plade bortkommer, er det kundens ansvar at meddele dette til CP Parking System ApS hurtigst muligt.
CP Parking System ApS kan kræve dokumentation i form at politirapport, slutseddel, afmeldingsattest fra SKAT eller lignende, der tydeligt beviser, at brugeren ikke har ansvar for benyttede services på et givent tidspunkt.
Ved ejerskifte hæfter brugeren fortsat for køretøjet indtil 14 dage efter ejeskiftet, såfremt køber ikke kan identificeres.
Reklamation
Hvis kunden ønsker at gøre indsigelse omkring et opkrævet beløb, er det kundens ansvar at rette henvendelse til CP Parking System ApS hurtigst muligt. Reklamation skal ske pr. e-mail eller via post og indeholde fakturanummer samt kontoudskrift eller lignende, der dokumenterer, at betalingen har fundet sted.
Priser, opkrævninger og gebyrer
Priserne for de forskellige services vil fremgå af mitcp.dk.
Såfremt en betaling bliver afvist i systemet grundet fejlagtige kreditkortinformationer eller manglende dækning på kortet, vil der blive fremsendt en opkrævning af det skyldige beløb plus et rykkergebyr på DKK 100. Ved afvist betaling, vil aftalen vil blive bragt til ophør med øjeblikkelig virkning. Når aftalen er bragt til ophør, vil der ved parkering i Autopark skulle betales for eventuelle parkeringer ved betalingsautomat.
Ansvar
Benyttelse af services på mitcp.dk foregår på kundes eget ansvar.
Det er kundens eget ansvar at de restriktioner der gør sig gældende på de forskellige parkeringsarealer overholdes jf. skiltningen på områderne.
CP Parking System ApS står ikke til ansvar for, at der er ledige parkeringspladser på de forskellige parkeringsarealer tilknyttet de respektive services på mitcp.dk. CP Parking System ApS sørger blot for, at udstede gyldig tilladelse til parkering.
Håndtering og udveksling af kundedata
Ved oprettelse af en aftale på mitcp.dk giver kunden samtykke til, at CP Parking System ApS må udveksle de indtastede informationer med tredjeparter med undtagelse af betalingskort data. Kunden har jf. persondataloven ret til at få indsigt i de data, som CP Parking System ApS har registreret omkring brugeren, og til at gøre indsigelse omkring brugen af denne data.
Opsigelse
For CP Autopark kan abonnementsbetaling opsiges uden videre. Du vil modtage en kvittering på email, så snart du opsiger aftalen.
Ved leje af en parkeringsplads kan du opsige din aftale med det varsel, som fremgår af det enkelte område, hvor du har lejet en parkeringsplads.
Elektroniske parkeringstilladelser er tilknyttet til din specifikke email-adresse. Du kan til enhver tid slette din bruger. Bemærk, at hvis din bruger slettes, vil samtlige parkeringstilladelser udstedt af denne bruger blive deaktiveret.
Bemærk at eventuelle betalingstilladelser ikke kan veksles til kontanter.
Fortrydelsesret
Kunden har, jf. Forbrugeraftalelovens paragraf 19, 14 dages fortrydelsesret fra tidspunktet for oprettelse af brugerprofil på mitcp.dk.
Ved fortrydelse er det kundens pligt at meddele CP Parking System ApS herom. Meddelelsen skal leveres til CP Parking System ApS pr. post eller e-mail.
Ved brug af fortrydelsesret vil kunden få tilbagebetalt det betalte beløb inklusiv eventuelle forsendelsesomkostninger.
Kontaktoplysninger
CP Parking System ApS
C/O
C.P. Administration
Postboks 76
2610 Rødovre
E-mail: [email protected]
Opsigelse
For CP Autopark kan abonnementsbetaling opsiges uden videre. Du vil modtage en kvittering på email, så snart du opsiger aftalen.
Ved leje af en parkeringsplads kan du opsige din aftale med det varsel, som fremgår af det enkelte område, hvor du har lejet en parkeringsplads.
Elektroniske parkeringstilladelser er tilknyttet til din specifikke email-adresse. Du kan til enhver tid slette din bruger. Bemærk, at hvis din bruger slettes, vil samtlige parkeringstilladelser udstedt af denne bruger blive deaktiveret.
Bemærk at eventuelle betalingstilladelser ikke kan veksles til kontanter.
ønskes profilen oprettet på mitcp.dk slettet skal der rettes henvendelse til CP Parking System ApS pr. e-mail eller post.